HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1- Nhân vật chính trong câu chuyện gồm có:

+ Ni-ki-ta.

+ Gô -sa.

+ Chi-ốm-ca. 

Cả ba nhân vật đều xuất hiện từ đầu đến cuối truyện, thể hiện ý nghĩa của truyện, bộc lộ các tính cách khác nhau. 
* Tính cách của các nhân vật bộc lộ trong hoàn cảnh nào? 
Đọc truyện ta thấy: tính cách của các nhân vật được bộc lộ thông qua hành động của mỗi nhân vật sau bữa ăn. 
2- Em có đồng ý với nhận xét của nhân vật bà về tính cách của từng cháu không? 
Qua nhận xét của người bà về tính cách của ba người cháu của mình, em rất đồng ý: Mỗi người mỗi tính cách khác nhau thể hiện qua hành động: 
- Ni-ki-ta chỉ nghĩ đến ham thích riêng của mình, ăn xong là chay tót đi chơi. 
- Gô-sa láu lỉnh, lén hắt những mẩu bánh vụn xuống đất. 
- Chi-om-ca thì biết thương bà, giúp đỡ bà dọn dẹp bữa ăn, biết nghĩ đến những con chim bồ câu chúng cũng cần ăn như mọi sinh vật khác nên tận dụng những mẩu bánh vụn trên bàn cho chim ăn. Tính cách của Chi-ôm-ca rất đáng được chúng ta học tập và làm theo. 

Bài viết gợi ý: