Hướng dẫn

Niềm hạnh phúc lớn lao khi gặp lại nhân dân được nhà thơ thể hiện trong khổ thơ nào (Tiếng hát con tàu)? Phân tích nét đặc sắc nghệ thuật của khổ thơ đó.

Gợi ý:

– Khổ thơ thể hiện niềm vui, hạnh phúc lớn lao khi (nhân vật trữ tình) gặplại nhân dân:

Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ

Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa

Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa

Chiếc nôi ngùng bỗng gặp cánh tay đưa

– Đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ chính là chùm so sánh, liên tưởng hết sức phong phú, độc đáo của tác giả.

Hãy tìm những câu thơ (Tiếng háí con tàu) thể hiện rõ nhất những chất suy tưởng và triết lí của Chế Lan Viên.

Gợi ý:

Những câu thơ thể hiện rõ nhất chất suy tưởng và triết lí của thơ Chế Lan Viên:

– Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn.

– Tây Bắc ơi, người là mẹ của hồn thơ

Mười năm chiến tranh vàng ta đau trong lửa

Nay trở về, ta lấy lại vàng ta.

– Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương.

Bài viết gợi ý: