Hướng dẫn

1. Mở bài

Giới thiệu về Thanh Thảo và bài thơ Dàn ghi ta của Lor-ca; khẳng định hình ảnh đàn ghi ta trong bài thơ mang ý nghĩa biểu tượng.

2. Thân bài

– Hình ảnh đàn ghi ta là biểu tượng cho sinh mệnh mong manh, ngắn ngủi và bi tráng của Lor-ca.

– Hình ảnh đàn ghi ta là biểu tượng cho thế giới nghệ thuật và tâm hồn cao đẹp của Lor-ca.

3. Kết bài

Nêu cảm xúc, ấn tượng sâu sắc của cá nhân về hình ảnh đàn ghi ta trong bài thơ.

Bài viết gợi ý: