1. Nguyên tắc

Để nhận biết ion trong dung dịch, ta thêm vào dung dịch 1 thuốc thử nào đó để tạo với ion cần nhận biết 1 sản phẩm đặc trưng hoặc là 1 kết tủa hoặc là hợp chất có màu hoặc là 1 chất khí khó tan sủi bọt.

2. Bảng tổng hợp nhận biết các ion trong dung dịch

* Nhận biết cation

Nhận biết anion

Bài viết gợi ý: