BÀI LÀM 

Hoa giấy

Hoa giấy đỏ khẽ rung nhẹ trước gió

Nắng đến chơi hoa giấy toét miệng cười

Có cô bé ngẩn ngơ đi qua ấy

Ngắt hoa giấy để ngửi kìa, lạ chưa

Cô bé đó tóc dài như làn gió

Mắt sáng long lanh môi chúm chím đỏ

Nhìn ngộ quá. Bé lại cười nữa chứ

Ừ cũng phải, bé đang tuổi mộng mơ. 

Bài viết gợi ý: