BÀI LÀM 

Tạm biệt

Tạm biệt nhé những giá lạnh mùa đông

Tạm biệt nhé những gốc bàng lá đỏ

Tạm biệt nhé những áo bông thương nhớ

Cùng đón chào những tiếng gọi xuân sang

Nụ hồng e thẹn, chúm chím mai vàng

Khoe hương sắc giữa đất trời lộng gió

Với từng hạt từng hạt mưa phùn nhỏ

Ướt tóc ai, tuổi mười bốn hồn nhiên. 

Bài viết gợi ý: