Chi tiết đề thi

Đề thi kiểm tra sinh học lớp 6 Trường THCS Hùng Vương

ctvloga14
0 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56561] - [Loga.vn]

Các bộ phận chính của kính hiển vi gồm:

Câu 2 [56560] - [Loga.vn]

Mạch gỗ có chức năng là:

Câu 3 [56559] - [Loga.vn]

Thân cây gồm:

Câu 4 [56558] - [Loga.vn]

Màng sinh chất có chức năng:

Câu 5 [56557] - [Loga.vn]

Tại sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi cây ra hoa, tạo quả?

Câu 6 [56556] - [Loga.vn]

Bấm ngọn những cây lấy quả, hạt có lợi gì?

Câu 7 [56555] - [Loga.vn]

Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có khả năng phân chia là:

Câu 8 [56554] - [Loga.vn]

Trong những nhóm cây sau, nhóm gồm toàn cây lâu năm là:

Câu 9 [56553] - [Loga.vn]

Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây Hạt trần.

Câu 10 [56552] - [Loga.vn]

Vai trò của các chất hữu cơ do TV chế tạo:

Câu 11 [56551] - [Loga.vn]

Thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả vì:

Câu 12 [56550] - [Loga.vn]

Nhóm thực vật đầu tiên sống trên cạn, có rễ giả, chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử?

Câu 13 [56549] - [Loga.vn]

Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành?

Câu 14 [56548] - [Loga.vn]

Các bộ phận của hạt gồm có:

Câu 15 [56547] - [Loga.vn]

Cây trồng có nguồn gốc từ:

Câu 16 [56546] - [Loga.vn]

Nhóm cây gồm toàn cây hai lá mầm là:

Câu 17 [56545] - [Loga.vn]

Nhóm cây gồm toàn cây một lá mầm là:

Câu 18 [56544] - [Loga.vn]

Sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái được gọi là:

Câu 19 [56543] - [Loga.vn]

Nhóm quả gồm toàn quả khô là:

Câu 20 [56542] - [Loga.vn]

Quả thịt có đặc điểm:

Câu 21 [56421] - [Loga.vn]

Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Câu 22 [56420] - [Loga.vn]

Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ:

Câu 23 [56419] - [Loga.vn]

Thân cây dài ra do đâu?

Câu 24 [56418] - [Loga.vn]

Nhóm nào gồm toàn cây thân leo:

Câu 25 [56417] - [Loga.vn]

Loại rễ biến dạng chứa chất dự trữ cho cây ra hoa, tạo quả là:

Câu 26 [56416] - [Loga.vn]

Hạt gồm những bộ phận sau:

Câu 27 [56415] - [Loga.vn]

Trong các nhóm quả sau đây, nhóm nào gồm toàn quả thịt:

Câu 28 [56414] - [Loga.vn]

Nấm không phải là thực vật vì:

Câu 29 [56413] - [Loga.vn]

Cấu tạo của địa y gồm:

Câu 30 [56412] - [Loga.vn]

Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm vì:

Câu 31 [56411] - [Loga.vn]

Quyết tiến hoá hơn rêu ở đặc điểm:

Câu 32 [56410] - [Loga.vn]

Trong những nhóm cây sau đây nhóm nào gồm toàn cây hạt kín:

Câu 33 [56409] - [Loga.vn]

Nhóm quả, hạt thích nghi với cách phát tán nhờ động vật là:

Câu 34 [56392] - [Loga.vn]

Rễ cây hút nước và muối khoáng nhờ:

Câu 35 [56567] - [Loga.vn]

Quả cây xấu hổ có hình thức phát tán tương tự quả nào dưới đây ?

Câu 36 [56566] - [Loga.vn]

Chọn một số hạt đậu tốt, khô cho vào 3 cốc thuỷ tinh, cốc 1 không cho nước, cốc 2 đổ ngập nước còn cốc 3 lót dưới những hạt đậu một lớp bông ẩm rồi để cả 3 cốc vào chỗ mát. Sau một thời gian, hạt ở cốc nào sẽ nảy mầm ?

Câu 37 [56565] - [Loga.vn]

Dương xỉ sinh sản như thế nào?

Câu 38 [56564] - [Loga.vn]

Ở cây rêu không tồn tại cơ quan nào dưới đây ?

Câu 39 [56563] - [Loga.vn]

Quả nào dưới đây không phải là quả mọng ?

Câu 40 [56562] - [Loga.vn]

Sau khi thụ tinh, bầu nhụy của hoa sẽ biến đổi và phát triển thành

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook