Các cuộc khởi nghĩa kháng chiến thế kỉ I đến thế kỉ III?

1.Các cuộc khởi nghĩa ,kháng chiến(thế kỷ 1 đến thế khỉ 3)

2.Các địa danh(nở ra các cuộc chiến khởi nghĩa,kháng chiến)

3.Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Chưng năm 40

4.Những chuyển biến về kinh tế,vào hẻo,xã hội nước ta(thế kỉ 1 đến thế kỉ 6)

5.Khởi nghĩa Bà Triệu

Giúp mk nhé,mk cần gấp lắm.Trả lời,mk tik cho!


Các câu hỏi liên quan