Điểm lại những thành tựu văn hóa cổ đại?

a) Điểm lại những thành tựu văn hóa cổ đại?

b) Thử đánh giá vị trí, tác dụng, ý nghĩa của các thành tựu văn hóa thời cổ đại đối với chúng ta ngày nay?

user-avatar

Câu b:

- Những thành tựu văn hóa lớn thời cổ đại đã nói lên được tài năng và sự phát triển của trình độ trí tuệ con người. Không những để phục vụ cho cuộc sống của họ mà còn làm cho sự phát triển của khoa học công nghệ sau này.

- Những thành tựu đó tạo ra cơ sở cho ngành khoa học, nghệ thuật ngày nay. Chúng ta cần sử dụng và phát triển cao hơn những thành tựu đó để tạo ra những kỳ quan,công trình phục vụ cho ngày nay.

- Những thành tựu đó đã nói lên khả năng vĩ đại của con người.

-


Các câu hỏi liên quan