Mô tả chuyển động của trái đất quanh mặt trời?

Câu 1:Mô tả chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời?Tại sao Trái đất quay quanh Mặt trời lại sinh ra 2 thời kì nóng&lạnh luân phiên nhau ở khắp nơi trên Trái đất?

Câu 2: Mô tả chuyển động của Trái đất quanh trục. Tại sao Trái đất có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở khắp nơi trên trái đất?

Câu 3: Hiện tượng ngày ngắn, đêm dài ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất?

Giải thích câu ca dao: đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối.

Câu 4: Tác hại của động đất, núi lửa.

GIÚP MÌNH VỚI, CÁC BẠN ƠI, NHANH LÊN NHÉ! MÌNH SẮP THI RỒI!!!!

user-avatar

1.Mô tả:

- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình elip gần tròn.

- Hướng chuyển chuyển động từ Tây sang Động.

- Thời gian Trái Dất chuyển động quanh MT 1 vòng là 365 ngày 6h

- Khi chuyển động quanh MT độ nghiêng và hướng nghiêng của trục ko đổi. Đó là sự chuyển động tịnh tiến.

Tại sao Trái Đất--:

Vì:Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời sinh ra hai thời kì nóng và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm. Vì trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất vẫn giữ nguyên độ nghiêng và hướng của trục trên mặt phẳng quỹ đạo (mặt phẳng chứa quỹ đạo chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời), làm cho có lúc nửa cầu Bắc, có lúc nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời. Nửa cầu nào nghiêng về phía Mặt Trời thì nửa cầu đó đang là thời kì nóng; Nếu nửa cầu không ngả về phía Mặt Trời thì nửa cầu đó đang là thời kì lạnh trong năm.

2.Mô tả:

- Trái Đất quay quanh trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 66 độ 33' trên mặt phẳng quỹ đạo.

- Hướng tự quay từ Tây sang Đông

- Thời gia TĐ quay một vòng quanh trục hết 24h. Vì vậy trên bề mặt TĐ được chia thành 24 khu vực giờ. Mỗi khu vực có một giờ riêng được gọi là giờ khu vực.

- Khu vực giờ có kin tuyến gốc đi qua được gọi là khu vực giờ gốc( đánh số 0)

- giờ được tính theo khu vực giờ gốc là giờ G,M,T

Tại sao khắp-.:

: Nhờ có sự vận đông tự quay quanh trục của TĐ từ Tây Sang Đông nên khắp mọi nơi trên TĐ đều lần lượt có ngày và đêm


Các câu hỏi liên quan