Ô nhiễm không khí là gì?

ô nhiễm không khí là gì ?vấn đề chống ô nhiễm hiện nay trên thế giới như thế nào?

user-avatar

- Ô nhiễm không khí là sự có mặt một chất lạ hoặc một sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí, làm cho không khí không sạch hoặc gây ra sự toả mùi, có mùi khó chịu, giảm tầm nhìn xa (do bụi)

- Biện pháp:

+ Thay đổi thói quen, sử dụng các thiết bị, vật dụng gia đình đúng cách

+ Sử dụng các vật dụng, thiết bị gia đình tiết kiệm chi phí điện năng.


Các câu hỏi liên quan