Mực tự vệ như thế nào?

Khi gặp kẻ thù tấn công phản ứng tự vệ của mực là gì?

Giúp mik vs..

user-avatar

Khi gặp kẻ thù tấn công phản ứng tự vệ của mực là phun ra một chất lỏng màu đen từ miệng nhằm mục đích che khuất mắt kẻ thù, rồi nhân cơ hội đó chạy đi.


Các câu hỏi liên quan