Tập tính và vai trò của 1 loài giáp xác

Tập tính và vai trò của 1 loài giáp xác?

Giúp mình với! Câu này cũng có trong đề kiểm tra!

user-avatar

tập tính:sống cộng sinh với hải qùy

vai trò :lơi ích là thức ăn của cá là nguồn cung cấp thực phẩm là nguồn lợi xuất khẩu.

tác hại:có hại cho giao thông đường thủy,có hại cho nghề cá truyền bênh giun sán.


Các câu hỏi liên quan