Nêu đặc điểm chung của thân mềm

nêu đặc điểm chung của thân mềm

user-avatar

Đặc điểm chung của thân mềm :

- Thân mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi

- Có khoang áo phát triển

- Có hệ tiêu hoá phân hoá

- Cơ quan di chuyển thường đơn giản . Riêng mực và bạch tuộc do thíc nghi với lối săn mồi và di chuyển tích cực nên vỏ tiêu giảm và cơ quan di chuyển phát triển !


Các câu hỏi liên quan