Trình bày tập tính và sự đa dạng của ngành thân mềm

Trình bày tập tính và sự đa dạng của ngành thân mềm?

user-avatar

-Về tập tính. Chúng có hình thức sống : vùi lấp (trai, sò, ngao, ngán…) đến lối sống bò chậm chạp (các loài ốc), tới cách di chuyên tốc độ nhanh (như mực nang, mực ống).

- Về đa dạng : thân mềm đa dạng về kích thước ,cấu tạo cơ thể , môi trường sống và tập tính .

chúc bn hc tốt !


Các câu hỏi liên quan