Nêu hình thức thụ tinh của ếch

hình thức thụ tinh của ếch

user-avatar

Thụ tinh ở ếch là thụ tinh ngoài. Vì ếch đẻ trứng ra môi trường nước, ếch đực xuât tinh trùng lên trứng. Trứng ếch được thụ tinh bên ngoài cơ thể.

Tick nha bạn


Các câu hỏi liên quan