Cho tam giác ABC. Bên ngoài tam giác ABC , vẽ các tam giác đều: tam giác ABM và tam giác ACN. a) Chứng minh BN=CM b) Gọi K là giao điểm của BN và CM. Tính số đo góc MKB

Các câu hỏi liên quan