vẽ tia Bx . Trên tia Bx , vẽ hai điểm A và C sao cho BA = 3 cm , BC = 7 cm 

a)Tính độ dài đoạn thẳng AC

b) Trên tia đối của tia Bx, vẽ điểm D sao cho BD = 1 cm. Hỏi điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng DC ko ? vì sao

Các câu hỏi liên quan