So sánh cấu tạo trong của ếch đồng và cá

Cấu tạo trong của cá với ếch đồng có gì giống và khác nhau

giúp mk

user-avatar

Giống: -Đều là đv biến nhiệt.

-Thụ tinh ngoài, đẻ trứng.

Khác:-Cá:+ Có vây, mắt ko có mi.

+Tim 2 ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

+Cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống dưới nước.

+Hô hấp bằng mang

-Ếch:+Có đời sống vừa nước vừa cạn.

+Kiếm ăn vào ban đêm và có hiện tượng trú đông.

+Phát triển có biến thái.

+Tim 3 ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha.

+Đã xuất hiện vòng tuần hoàn phổi.

+Hô hấp bằng phổi và da.


Các câu hỏi liên quan