Trình bày quá trình phát triển của ếch

Trình bày quá trình phát triển của Ếch.

user-avatar

- Ếch đực gọi ếch cái ở bờ ao... để giao phối
- Ếch cái đẻ trứng thành từng chùm nổi lềnh bềnh trên mặt nước
- Trứng ếch nở thành nòng nọc con có đầu tròn, đuôi dài và dẹp.
- Nòng nọc lớn dần mọc 2 chân phía sau rồi đến 2 chân trước và bị rụng đuôi thành ếch.


Các câu hỏi liên quan