Tại sao ếch đồng lại có hiện tương trú đông

tại sao ếch đông lại có hiện tương trú đông?

thank you các bạn giúp mk nhanh nhé

user-avatar

Vì ếch là động vật biến nhiệt cho nên sự thay đổi nhiệt độ chỉ nằm trong giới hạn nhất định,nhiêth độ cơ thể luôn cao hơn nhiệt độ môi trường

MIK BIẾT SAO NÓI VẬY THÔI AK


Các câu hỏi liên quan