Trình bày sự phát triển hệ cơ của chim bồ câu

Hệ cơ ở chim phát triển nhất là gì chỉ hộ mình với :)))

user-avatar

Hệ cơ

Ở chim, hệ cơ mịn, sợi nhỏ và chắc. Sự phát triển của hệ cơ phụ thuộc vào loài, giống, tuổi của chim. Ớ các phần khác nhau của cơ thể chim, hệ cơ phát triển ở mức độ khác nhau. Cơ ngực phát triển tốt theo sự vận động của cánh và bảo vệ các cơ quan bên trong của ngực và bụng. Cơ ngực có ý nghĩa kinh tế quan trọng trong sản xuất thịt, nó chiếm khoảng 17-22 % khối lượng cơ thể và 40 -50 % tổng lượng cơ trong phần thịt ăn được của chim. Màu sắc cơ của chim là màu đỏ sẫm. Tốc độ chảy của máu qua cơ quy định màu của nó.


Các câu hỏi liên quan