Vì sao cùng một lúc chỉ có một nửa trái đất được chiếu sánh còn nửa kia nằm trong bóng tối?

Vì sao cùng một lúc chỉ có một nửa Trái Đất được chiếu sánh còn nửa kia nằm trong bóng tối ?

user-avatar

Bởi vì Trái Đất chỉ có thể nhận được một phần nhỏ ánh sáng từ Mặt trời, nửa nhận được ánh sáng là ban ngày, nửa không nhận được ánh sáng là ban đêm. Và cứ như vậy các khu vực này lại thay phiên nhau.


Các câu hỏi liên quan