Vì sao đời sống của ếch đồng còn phụ thuộc vào môi trường nước

1) Vì sao đời sống của ếch đồng còn phụ thuộc vào môi trường nước?

2) Trình bày vai trò và biện pháp bảo vệ lưỡng cư đối với đời sống con người (? câu này mình thật sự không hiểu nó muốn hỏi gì nữa)

user-avatar

1) Vì sao đời sống của ếch đồng còn phụ thuộc vào môi trường nước?

=> Tuy ếch đã có phổi, nhưng ếch còn hô hấp bằng da, nếu sống chỉ ở trên cạn thì da ếch sẽ khô khốc, mất khả năng hô hấp. Cả đặc điểm sinh sản cũng cần đẻ trứng dưới nước để phát triển thành nòng nọc.

2) Trình bày vai trò và biện pháp bảo vệ lưỡng cư đối với đời sống con người (? câu này mình thật sự không hiểu nó muốn hỏi gì nữa)

=> Vai trò: + Có lợi:

- Tiêu diệt sinh vật gây hại mùa màng, trung gian truyền bệnh.

- Có giá trị thực phẩm.

- Làm thuốc chữa bệnh.

- Làm vật thí nghiệm.

+ Có hại: Gây độc cho người.

=> Biện pháp:

- Tuyên truyền mọi người cùng bảo vệ loài lưỡng cư.

- Phục hồi thảm thực vật, nơi cư trú của lưỡng cư.

- Nghiêm cấm việc săn bắt lưỡng cư quý hiếm.

- Nhân giống gen các loài lưỡng cư quý hiếm.


Các câu hỏi liên quan