Vì sao ngày 22-6 lại là mùa hè?

Vì sao ngày 22-6 lại là mùa hè?

Vì sao ngày 22-12 lại là mùa đông?

user-avatar

Câu hỏi của em chưa chính xác lắm.

Đúng ra phải hỏi: Tại sao ở Bắc bán cầu ngày 22-6 lại là mùa hè, ngày 22/12 lại là mùa đông. Vì ở Nam bán cầu thì ngược lại

- Từ ngày 21/3 đến ngày 23/9 : bán cầu Bắc hướng về phía Mặt trời, vòng phân chia sáng – tối đi qua sau cực Bắc và trước cực Nam. Phần diện tích được chiếu sáng lớn hơn phần bị khuất trong bóng tối. Vì thế nên ngày dài hơn đêm. Vào ngày Hạ chí (22/6), Mặt Trời lên thiên đỉnh lúc 12h trưa tại chí tuyến Bắc, tất cả các địa điểm ở BBC có ngày dài nhất trong năm. Do đó là mùa hè

Còn ngày 22/12 thì ngược lại


Các câu hỏi liên quan