BÀI LÀM

1- Bài Sầu riêng gồm có ba đoạn.

- Đoạn 1: Từ đầu đến “quyến rũ kì lạ” 
* Nội dung: Tả bao quát về cây sầu riêng và nói lên những đặc điểm nổi bật về hương vị của nó. 
- Đoạn 2: Phần tiếp theo cho đến “tháng năm ta”.

* Nội dung: Tả từng bộ phận chính như hoa, hình dáng trái sầu riêng. 
- Đoạn 3: Phần còn lại: tiếp tục miêu tả các bộ phận như: thân, cành, lá sầu riêng. 
2. So sánh cấu tạo của hai bài Sầu riêng và Bãi ngô ta thấy: 
a Giống nhau: Cả hai bài đều có cấu tạo ba phần: Mở bài, Thân bài và Kết bài. 
b/ Khác nhau:

+ Bài Sầu riêng tả lần lượt từng bộ phận của cây.

+ Bài Bãi ngô tả trình tự cây ngô từ khi còn non đến lúc trưởng thành. 

Bài viết gợi ý: