Hướng dẫn

Trọng tâm cần bàn luận là những hành trang mà mỗi người trẻ tuổi cần chuẩn bị cho mình để có thể vững bước trên hành trình sống. Để bàn luận đúng hướng, có thể dựa vào các ý cơ bản sau:

– Nêu ngắn gọn những yêu cầu của thời đại mới đối với thanh niên – những người chủ tương lai sủa đất nước. Để đáp ứng được yêu cầu đó, mỗi người cần chuẩn bị cho mình những hành trang gì?

– Bàn luận về tầm quan trọng của những hành trang đó: vốn tri thức sách vở và đời sống, rèn luyện và hoàn thiện nhân cách, sức khoẻ thể chất và sức mạnh tinh thần…

– Bản thân anh (chị) đã có sự chuẩn bị như thế nào để có thể chủ động, vững vàng trên con đường đi tới tương lai?

Bài viết gợi ý:

1. Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu nói sau: ‘Tình thương là hạnh phúc của con người’.

2. Thanh niên và vấn đề lựa chọn nghề nghiệp hiện nay.

3. Nếu bạn là người phụ nữ bị bạo hành như trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu.

4. Từ nhân vật ông lão Xan-ti-a-gô trong tác phẩm ông già và biển cả của Hê-minh-uê, hãy trình bày suy nghĩ về vai trò của niềm tin và nghị lực đối với cuộc sống.

5. Từ câu châm ngôn: ‘Thà thắp lên một ngọn lửa nhỏ còn hơn chỉ ngồi than phiền bóng tối’, anh (chị) hãy viết một bài văn dài ngắn tuỳ ý, tên bài tự đặt, kiểu bài tuỳ chọn.

6. Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn! Anh (chị) hãy trình bày những suy nghĩ về tình cảm của mỗi con người đối với quê hương, xứ sở.

7. Ông Bá Dương (người Trung Quốc) viết hẳn một cuốn sách "Người Trung Quốc xấu xí" để nêu lên những thói hư, tật xấu của người Trung Quốc. Tương tự người Mĩ có cuốn sách "Người Mĩxấu xí"; người Nhật cũng có cuốn "Người Nhật xấu xí"… Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng nêu trên? Hãy viết bài văn phân tích một vài thói hư tật xấu của người Việt Nam mà anh (chị) cho là đáng phê phán, nhất là khi đất nước bước vào thời kì hội nhập quốc tế; tự đặt tên cho bài viết.