Chiều 28/3, học sinh lớp 12 ở Hà Nội hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh trong đợt kiểm tra khảo sát chất lượng với hình thức tương tự kỳ thi THPT quốc gia.

Đáp án chi tiết

Bài viết gợi ý: