Đề bài thường cho chúng ta một đoạn văn trong đó có một số chỗ trống cần chúng ta lựa chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn đó.

Hai mảng kiến thức thường được kiểm tra chính trong phần này là

– Ngữ pháp,trong đó có:

+ Cách dùng từ (word families). VD: success, succeed, successful, successfully…

+ Các thì của động từ.

– Lựa chọn từ, trong đó có:

+ Trạng từchỉ tần suất, adverb of frequency.

+ Từ nối,conjunctions/connectors.

+ Giới từ,prepositions.

+ Các từ chuyển tiếp, transition words.

+ Các từ vựng thông thường dễ gây nên sự rối trí. VD: jumped, loaded, chased, marched

I. Hướng dẫn làm bài:

Bước 1: SKIM

Đọc lướt văn bản. Các em chú ý là không được lúng túng với các từ mới mình không biết. Điều quan trọng của việc đọc lướt này là chúng ta nắm được các thông tin cơ bản của đoạn văn.

Bước 2: Đọc đáp án

Xem các đáp án của câu hỏi, xác định đây là câu hỏi loại gì (về ngữ pháp hay lựa chọn từ) và thuộc dạng nhỏ nào trong loại câu hỏi chính đó. Bước này giúp chúng ta xác định được thông tin chính cần tìm trong câu hay đoạn văn bao gồm câu hỏi.

Bước 3: SCAN

Đọc kỹ câu chứa câu hỏi và các câu liền kề (trước và sau) để tìm thông tin trả lời. Nên nhớ rằngchúng ta không cần phải đọc để hiểu hết tất cả thông tin mà chúng ta hãy đọc kỹ phần chứa những thông tin liên quan đến câu hỏi. Chúng ta có thể cần phải sử dụng đến kỹ thuật CHUNKING để nhóm những mẩu thông tin được cho ở các câu văn liên quan đến câu hỏi để tìm ra câu trả lời.

– Chú ý đến các từ ở hai bên chỗ trống, đó chính là manh mối cho chúng ta tìm ra đáp án đúng. Ví dụ như từ đứng trước là tính từ thì hầu hết đáp án sẽ là danh từ….

– Nếu không có đáp án chắc chắn, hãy dùng phương pháp loại trừ, loại bỏ dần các đáp án không phù hợp. Những đáp này là

+ Đáp án thiếu những thành phần thiết yếu để hoàn chỉnh câu.

+ Đáp án bao gồm những từ không cần thiết.

+ Đáp án sử dụng sai ngữ pháp so với ngữ pháp của câu.

Trong một câu hỏi thường có 2 đáp án hoàn toàn sai, 1 đáp án gần đúng, 1 đáp án đúng. Các em cần loại bỏ thật nhanh 2 đáp án sai, cân nhắc 2 đáp án còn lại với các tiêu chí trên nếu cần thiết.

Chunking là quá trình chúng ta nhóm các thông tin lại với nhau để tìm ra câu trả lời. Nó tùy thuộc vào loại thông tin nào chúng ta đang tìm kiếm trong đoạn văn, bài văn. Các em có thể nhóm 2 thông tin lại với nhau hay nhóm nhiều thông tin hoặc nhiều câu văn hay đoạn văn lại với nhau để tìm ra thông tin cần thiết cho câu trả lời. VD như khi chúng ta trả lời câu hỏi đầu của bài thì hiếm khi chúng ta cần phải nhóm nhiều thông tin, nhưng ở câu cuối thì lại thường phải nhóm nhiều thông tin của các đoạn văn hoặc cả bài để tìm ra câu trả lời.

Bước 4:READ

Đọc cả bài. Nếu đã sử dụng hết các bước ở trên mà vẫn chưa tìm được câu trả lời thì chúng ta đọc kỹ cả bài để tìm ra thông tin cần thiết. Khuyến cáo là chỉ dùng bước nàyn ếu thấy thật sự cần thiết vì nó có thể ngốn thêm một khoảng thời gian của chúng ta trong khi còn khá nhiều câu hỏi đang chờ chúng ta giải quyết mà thời gian thì có hạn.

Bước 5: LỰACHỌN

Với các câu hỏi dễ, nhìn là thấy ngay đáp án chắc chắn thì các em có thể trả lời luôn,không cần phải đi qua các bước ở trên. Nhưng cho dù thế nào thì các em cũng cần phải xem hết tất cả các đáp án nhé, vì các em nên nhớ là câu hỏi thường có 1 đáp án gần đúng và 1 đáp án đúng. Nếu vội vàng chọn đáp án gần đúng rồi không đọc đáp án còn lại là có thể mất điểm vì chọn nhầm.

Đối với các đáp án cần cân nhắc, trước khi lựa chọn các em nên thử chúng vào chỗ trống xem đáp án nào phù hợp với văn cảnh, ngữ pháp, cấu trúc của câu nhất thì lựa chọn.

* Kinh nghiệm là nếu câu nào chúng ta không chắc chắn thì không nên dành quá nhiều thời gian cho nó, vì đề thi còn khá dài và thời gian thì lại eo hẹp. Do đó nếu không chắc thì chúng ta hãy chọn ngay đáp án đầu tiên xuất hiện trong đầu khi đọc câu hỏi. Nếu muốn chúng ta có thể “tìm cách đánh dấu” để sau khi làm xong mà còn thời gian thì xem lại.

Liệt kê ra thì dài dòng và lắm bước, nhưng khi làm bài quen, những bước làm bài trên đây sẽ được lướt qua trong đầu chúng ta rất nhanh và chúng ta sẽ có thể lựa chọn được đáp án tốt nhất.

II. Các loại bẫy thường gặp:

– Cần chú ý đến từ loại khi trả lời vì bẫy loại này thường hay xuất hiện trong các câu hỏi.Ví dụ như: drive, drives, drove, driving

– Cẩn thận với các từ bắt đầu hay kết thúc giống nhau. VD: return, retire, reuse….

– Chú ý các lựa chọn có sự sắp xếp từ sai như vị trí của tính từ, danh từ, trạng từ….

– Chú ý các lựa chọn chỉ đúng một phần.

– Chú ý đến cách sử dụng giới từ, mạo từ.

– Chú ý cách sử dụng các từ liên kết hay từ nối như and, or, but, so, however…

– Chú ý đến ngữ pháp của cả câu tổng thể để lựa chọn đáp án có cấu trúc ngữ pháp phù hợp.

* Lưu ý một việc hết sức quan trọng để có thể thi tốt là THỰC HÀNH, làm bài thi mẫu càng nhiều càng tốt. Sau khi làm phải tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến lựa chọn sai cho các câu sai của mình. Bổ sung kiến thức cho mình đối với dạng bài sai đó. Đọc đi đọclại nhiều lần câu với đáp án đúng để chúng ta có thể nhớ cấu trúc câu và ý nghĩa của từ vựng.

 

Exercises:

TOPIC: ENTERTAINMENT

Most of us tend to think of production when we think of mass media industries. After all, it is the output of this production – the papers we read, the cable TV shows we watch – that grab our attention, make us happy or angry, interested or bored. Moreover, most public discussion about mass communication tends to be about production. The latest gossip about that actor will be in what film, the angry comments a mayor makes about the violence on local TV news, the newest CDs by an up-and-coming group – these are the kinds of topics that focus our attention on the making of content, not its distribution or exhibition.

Media executives know, however, that production is only one step in the arduous and risky process of getting a mass media idea to an audience. Distribution is the delivery of the produced material to the point where it will be shown to its intended audience. The activity takes place out of public view. We have already mentioned the NBC acts as a distributor when it disseminates television programming via satellite to TV stations. When Philadelphia Newspapers Inc. delivers its Philadelphia Inquirer to city newsstands, when Twentieth – Century – Fox moves its Musicland stores, they are involved in distribution to exhibitions.

 

Question 1. In this passage, “arduous” means        .

difficult   B. lucrative   C. lengthy     D. free

Question 2. The passage states that people tend to focus on production because      .

it takes place out of public view

mass media companies do not own production divisions

the output of mass media is intended to grab our attention

companies can function as both producers and distributors

Question 3. In this passage, to “disseminate” means to __ .

create     B. send out    C. take in      D. fertilize

Question 4. This passage states that distribution is .

the first step in mass media production

the most talked-about step in mass media production

at least as important as production

not as important as exhibition

Question 5. The author’s purpose in writing this passage is to    .

A. tell an interesting story B. define a concept clearly

C. describe a scene vividly         D. argue with the reader

ĐÁP ÁN

1. A

2. C

3. B

4. C

5. B

 

GIẢI THÍCH CHI TIẾT

Question 1: Đáp án A.

Câu hỏi: Nghĩa của từ "arduous".

Phân tích: vì không có một gợi ý cụ thể nào nên ta xét từng đáp án xem đáp án nào là có lý nhất khi ghép vào bài đọc:

difficult (khó khăn): có thể đúng vì quá trình làm nên các sản phẩm truyền thông không phải dễ dàng; bài đọc cho thấy quá trình phân phối có khi phải sử dụng đến những phương pháp khó như dùng đường truyền vệ tinh, mở cửa hang,...

lucrative (sinh lợi): có vẻ không liên quan đến nội dung bài vì bài đọc không nhắc gì đến lợi nhuận tạo ra từ quá trình làm ra sản phẩm truyền thông.

lengthy (dài dòng): cũng tương tự B vì ta không thấy bài đọc đề cập rõ ràng đến sự nhiêu khê của quá trình này.

free (tự do): có vẻ là đáp án ít liên quan nhất.

Như vậy nếu cân nhắc cẩn thận ta thấy A sẽ là đáp án an toàn nhất.

=> Đáp án đúng A.

 

Question 2: Đáp án C.

Câu hỏi: Tại sao người ta thường chỉ tập trung vào phân đoạn sản xuất?

Clue: “After all, it is the output of this production – the papers we read, the cable TV shows we watch – that grab our attention": Nói cho cùng thì sản phẩm của quá trình này - tờ báo ta đọc, chương trình TV ta xem - mới là những thứ khiến ta quan tâm.

=> Đáp án đúng C. the output of mass media is intended to grab our attention. Các đáp án khác đều sai với bài đọc hoặc không trả lời được cho câu hỏi trên.

Question 3: Đáp án B.

Câu hỏi: Nghĩa của từ "disseminate"

Clue: “NBC acts as a distributor when it disseminates television programming via satellite to TV stations": Đài NBC đóng vai trò là nhà phân phối khi nó làm gì đó các chương trình truyền hình qua vệ tinh tới TV.

Như vậy có thể dễ dàng đoán được động từ này có liên quan tới việc phân phối.

=> Đáp án đúng B. send out (gửi đi).

Question 4 : C

Question 5 : B

Bài viết gợi ý: