HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

I- Nhận xét 
1- Ghi lại vắn tắt hành động của cậu bé bị điểm không trong truyện. Theo em, mỗi hành động của cậu bé nói lên điều gì? 
Để giải quyết yêu cầu của bài tập này, em cần đọc kĩ truyện Bài văn không điểm, tập trung chú ý hành động của cậu bé bị điểm không trong truyện. 
Vào ba thời điểm sau: giờ làm bài; giờ trả bài và lúc ra về cùng chúng bạn. 
1-1: Em có thể ghi tóm tắt như sau: 
a) Giờ làm bài: Không viết gì hết và nộp giấy trắng cho cô. 
b) Giờ trả bài: Khi cô hỏi, cậu im lặng sau đó mới nói “Thưa cô, con không có ba”. 
c) Lúc ra về: Khi bạn hỏi “Sao mày không tả ba của đứa khác?”. Nó chỉ cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống má. 
II- Nội dung ý nghĩa của mỗi hành động. 
a) Hành động thứ nhất không viết gì, nộp giấy trắng. Vì đề ra yêu cầu “Tả bố em đang đọc báo” mà cậu thì ba đã mất. Cậu không còn ba nên không thể bịa ra để tả. Chứng tỏ cậu rất trung thực.

b) Hành động thứ hai: Khi cô hỏi, cậu im lặng, sau đó mới thốt lên được: “Thưa cô, con không có ba”: Chứng tỏ cậu rất xúc động, rất tủi thân và cũng rất yêu quý người cha của mình. 
c) Hành động thứ ba: “Cúi đầu, và khóc” thể hiện tấm lòng yêu kính cha mình đến vô hạn. Cậu nghĩ rằng tình cảm cha con là một tình cảm thiêng liêng trên đời không có gì có thể so sánh được. Không thể lấy cha của bạn để thay thế cho cha mình được. Buồn, tủi mà nước mắt cậu ứa ra chảy dài xuống má. 
III- Nhận xét về thứ tự kể các hành động nêu trên 
Đọc truyện, ta thấy: Hành động nào xảy ra trước thì phải kể trước, hành động xảy ra sau kể sau tạo thành một chuỗi các hành động kế tiếp nhau. Từ đó, em có thể rút ra kết luận. “Khi kể chuyện cần chú ý”:

1- Chọn kể những hành động tiêu biểu của nhân vật.

2- Hành động xảy ra trước thì kể trước, xảy ra sau thì kể sau. 

Bài viết gợi ý: