1. a) Biện pháp liên kết cấu và đoạn văn:

- Trường học - trường học (lặp, liên kết câu)

- như thế thay thế cho câu cuối ở đoạn trước (thế, liên kết đoạn văn).

b) Biện pháp liên kết cấu và đoạn văn:

- Văn ngh- văn nghệ (lặp, liên kết câu)

- sự sống - Sự sống, văn ngh- Văn nghệ (lặp, liên kết đoạn văn)

c) Biện pháp liên kết câu:

- thời gian - thời gian - thi gian, con người - con người - Con người (lặp).

d) Biện pháp liên kết câu:

yếu đuối - mạnh, hiền lành - ác (trái nghĩa)

2. Các cặp từ ngữ trái nghĩa theo yêu cầu của đề:

- Thời gian vật lí – thời gian, tâm lí - Vô hình - hữu hình

- giá lạnh - nóng bỏng - thẳng tắp - hình tròn - đều đặn - lúc nhanh lúc chậm.

3. a) Lỗi về liên kết nội dung: Các câu không phục vụ chủ đề chung của đoạn văn.

Chữa: Không thể dùng được, nếu không thêm câu khác vào.

b) Lỗi về liên kết nội dung: Trật tự các sự việc nêu trong các câu không hợp lí.

Chữa: Thay đổi trật tự các câu: câu 1 - câu 3 – câu 2

Câu 1 nếu chủ đề chung, câu 3, câu 2 nêu sự việc bổ sung các chi tiết.

4. a) Từ thay thế nó ở câu 2 và ở câu 3 không thích hợp. 

b) Từ văn phòng và từ hội trường không cùng nghĩa với nhau trong trường hợp này.

Bài viết gợi ý: