BÀI LÀM

1 Đọc những đoạn văn tả lá, thân, gốc một số loài cây: Lá bàng, Bàng thay lá, Cây sồi già, Cây tre, em thấy: 
a) Đoạn văn tả Lá bàng của Đoàn Giỏi: Tác giả đã miêu tả màu sắc của lá bàng, biến đổi theo từng mùa: mùa xuân lá bàng mới này trông như những ngọn lửa xanh. Mùa hè phát triển dày mang màu ngọc bích. Mùa thu lá chuyển sang màu đục. Mùa đông, lá bàng sắp rụng chuyển sang màu đồng hun. 
b) Đoạn văn tả Bàng thay lá của Hoàng Phủ Ngọc Tường: 
- Tác giả chọn thời điểm bàng thay lá, sự xuất hiện của lộc non và phát triển thành búp lá với những giai đoạn khác nhau. Sau đó lại tả tiếp về sự xuất hiện của lửa lộc thứ hai. Lứa lộc này màu đỏ đọt. Chú trọng sử dụng từ ngữ so sánh. 
c) Đoạn văn Cây sồi già tả thân và gốc cây của L. Tôn-xtôi: 
- Tác giả chọn khoảng thời gian từ mùa đông sang mùa hè với sự thay đổi của cây sồi: từ nứt nẻ đầy sẹo, già cỗi chuyển thành một cây sôi có một sức sống mới: vòm lá xum xuê tỏa rộng. Ngoài những hình ảnh so sánh, tác giả còn sử dụng biện pháp nhân hóa làm cho đoạn văn thêm sinh động. 
d) Đoại văn tả Cây tre của Bùi Ngọc Sơn: 
Tác giả tả cả một bụi tre: gồm tre già và búp măng với những đặc điểm của loài tre: rậm rịt, bù xù, gai góc. Tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh làm cho lời văn vừa gợi hình, gợi cảm. 

Bài viết gợi ý: