I- KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

1. Nắm được tên tác giả, tác phẩm truyện kí Việt Nam đã học từ đầu năm.

2. Nắm được nội dung và một vài nét nghệ thuật của các tác phẩm, đoạn trích đã học :Tôi đi học, Trong lòng mẹ, Tức nước vỡ bờ, Lão Hạc.

II – HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

1. Lập bảng thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam đã học từ đầu năm học theo mẫu.

2. Những điểm giống nhau và khác nhau chủ yếu về nội dung và hình thức nghệ thuật của ba văn bản trong các bài 2, 3 và 4.

a) Những điểm giống nhau :

– Đều là văn tự sự, là truyện kí Việt Nam hiện đại.

– Đều lấy đề tài về cuộc sống và con người đương thời với tác giả.

– Đều chan chứa tinh thần nhân đạo, tố cáo những gì xấu xa, tàn ác, chà đạp lên cuộc sống của những người bình thường, ca ngợi, trân trọng những tình cảm, phẩm chất tốt đẹp của con người.

- Đều viết bằng lối văn hiện đại, chân thực, phản ánh cuộc sống sinh động.

b) Những điểm khác nhau :

- Về thể loại : Nguyên Hồng viết hồi kí, Ngô Tất Tố viết tiểu thuyết, Nam Cao viết truyện ngắn.

- Về đối tượng : Nguyên Hồng viết về trẻ thơ và người mẹ nghèo thành thị. Ngô Tất Tố và Nam Cao viết về nông dân. Ngô Tất Tố viết về người phụ nữ nông dân, còn Nam Cao viết về một lão nông dân.

3. Em thích nhất nhân vật hoặc đoạn văn nào ? Vì sao ?

Câu hỏi này không buộc em phải chọn một nhân vật mà mình thích nhất. Có thể thích cả ba nhân vật, ở mỗi nhân vật thích một nét, một khía cạnh nào đó. Vấn đề là em chỉ ra được tại sao mình lại thích nhân vật ấy, đoạn văn ấy.

Bài viết gợi ý: