Soạn bài: DANH TỪ (TIẾP THEO)

 

I – DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG:

  1. Điền danh từ ở câu vào bảng phân loại:

 

BẢNG PHÂN LOẠI

 

Danh từ chung

Vua, tráng sĩ, làng, xã, huyện, công ơn, đền thờ

 

Danh từ riêng

 

Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội

 

  1. Nhận xét về cách viết danh từ riêng trong câu ví dụ : viết hoa tất cả các chữ đầu tiên của mỗi tiếng làm thành danh  từ riêng.
  2. Nhắc lại quy tắc viết hoa đã học:

- Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam: viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên của họ, đệm, tên; tên địa lí Việt Nam.

Ví dụ: Đà Nẵng, Lê Thị Hoài Thu,…

- Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài: viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó, nếu một bộ phận gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.

Ví dụ: Lêôna Đờ Vanhxi, Phi-líp-pin,…

c. Quy tắc viết hoa tên cơ quan, tổ chức, các danh hiệu, giải thưởng, huân chương…: chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này đều được viết hoa.

Ví dụ: Liên hợp quốc, Đảng cộng sản Việt Nam.

II – LUYỆN TẬP:

Câu 1:

Danh từ chung: ngày xưa, miền, đất, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tên.

Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.

Câu 2:

  1. Các từ “Chim”, “Mây”, “Hoa” và “Họa Mi” vốn là danh từ chung - là tên gọi của một loại sự vật. Nhưng trong trường hợp này lại là danh từ riêng vì được dùng để gọi tên của nhân vật trong truyện.
  2. “Út” là danh từ riêng bởi vì đó là tên riêng của nhân vật.
  3. “Cháy” vốn là động từ nhưng ở trường hợp này nó là danh từ riêng bởi vì đó là tên riêng của một làng.

Câu 3: Sửa lại đúng lỗi của bạn, ta cần phải ghi nhớ quy tắc viết hoa. Bài sửa:

 

Ai đi Nam Bộ

Tiền Giang, Hậu Giang

Ai vô Thành phố

Hồ Chí Minh

Rực rỡ tên vàng

Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp

Việt Bắc, miền Nam, mồ ma giặc Pháp

Nơi chôn rau cắt rốn của ta!

Ai đi Nam - Ngãi, Bình - Phú, Khánh Hoà

Ai vô Phan Rang, Phan Thiết

Ai lên Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc

Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung

Ai về với quê hương ta tha thiết

Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng...

Ai vô đó với đồng bào đồng chí

Nói với Nửa -Việt Nam yêu quý

Rằng: nước ta là của chúng ta

Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà!

Bài viết gợi ý: