TIẾNG VIỆT 4 SOẠN BÀI ĐẤT NƯỚC ĐỔl THAY

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

5. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

1) Sông La đẹp như thế nào?

(Đọc khổ thơ 2, 3, tìm những từ ngữ miêu tả dòng sông, bờ tre, bè gỗ, sóng nước).

2) Đi trên bè, tác giả nghĩ đến những gì?

(Đọc khổ thơ 3).

3) Em thích nhất hình ảnh so sánh nào trong bài? Vì sao?

4) Bài thơ có ý nghĩa gì?

(Em có thể dựa vào nhừng gợi ý sau đây để nói thành câu trả lời hoàn chỉnh: ca ngợi về đẹp của dòng sông La; ca ngợi tài năng, sức mạnh của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước, bất chấp bom đạn của kẻ thù).

Gợi ý:

1) Nước sông trong veo, đôi bờ tre xanh mướt, những gợn sóng lấp lóa nắng chiếu long lanh như vẩy cá, tiếng chim ríu rít trên bờ đê.

2) Đi trên bè, tác giả nghĩ đến mùi vôi xây, mùi lán cưa và nhửng mái ngói hồng.

2) Chiếc bè gỗ được ví với bầy trâu lim dim đang đắm mình trôi theo dòng. Cách nói ấy khiến bè gỗ trở nên cụ thể và sống động.

3) Bài thơ có ý nghĩa ca ngợi vẻ đẹp của sông La và tài trí cùng sức mạnh của nhân dân Việt Nam đã xây dựng lại đất nước sau chiến tranh.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Kể chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia về người có khả năng hoặc sức khoẻ đặc biệt.

Tham khảo bài làm tại đây:

Bài viết gợi ý: