SOẠN BÀI: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG

  1. Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ ngữ
  1. Trong bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu có câu Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế, kinh tế ở đây là cách nói tắt của từ kinh bang tế thế, nghĩa là trị nước cứu đời.

Ngày nay ta thường dùng từ kinh tế với nghĩa: chỉ một lĩnh vực của đời sống xã hội như: hoạt động lao động sản xuất, trao đổi, phân phối và sử dụng sản phẩm, của cải vật chất.

 

  • Như vậy, nghĩa của từ không bất biến mà có thể biến đổi, phát triển theo thời gian, có thể mất đi nét nghĩa nào đó và thêm nét nghĩa mới.
  1.  
  1. Từ “xuân” thứ nhất là nghĩa gốc: mùa chuyển tiếp từ đông sang hạ, thời tiết ấm dần, thường được xem là thời điểm mở đầu của một năm mới.

Từ “xuân” thứ 2 là nghĩa chuyển: chỉ tuổi trẻ, thời trẻ

  • Chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ
  1. Từ “tay” thứ nhất là nghĩa gốc: chỉ bộ phận gắn với phần trên của cơ thể, từ vai đến các ngón, dùng để cầm, nắm

Từ “tay” thứ 2 là nghĩa chuyển: chỉ người chuyên hoạt động giỏi về một lĩnh vực nào đó, một môn thể thao hoặc một nghề.

  • Chuyển ngữ theo phương thức hoán dụ
  1. Luyện tập

Câu 1: Nghĩa của từ "chân" trong:

- Câu a: nghĩa gốc, chỉ một bộ phận của cơ thể.

- Câu b: nghĩa chuyển, theo phương thức hoán dụ.

- Câu c: nghĩa chuyển, theo phương thức ẩn dụ.

- Câu d: nghĩa chuyển, theo phương thức ẩn dụ.

Câu 2:

Từ trà trong các trường hợp trà a-ti-sô, trà hà thủ ô, trà sâm, trà linh chi, trà tâm sen, trà khổ qua (mướp đắng),… được dùng với nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ.

Câu 3:

Trong các từ đồng hồ điện, đồng hồ nước, đồng hồ xăng,... từ đồng hồ được dùng với nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ: dung cụ đo có hình thức giống đồng hồ.

Câu 4: Chứng minh các từ Hội chứng, Ngân hàng, Sốt, Vua là từ nhiều nghĩa.

a. Hội chứng:

- Nghĩa gốc: tập hợp nhiều triệu chứng cùng xuất hiện của bệnh tật.

VD: Hội chứng viêm đường hô hấp cấp rất phức tạp.

- Nghĩa chuyển: tập hợp nhiều hiện tượng, sự kiện biểu hiện một tình trạng, một vấn đề xã hội cùng xuất hiện ở nhiều nơi.

VD: Lạm phát, thất nghiệp là hội chứng của tình trạng suy thoái kinh tế

b. Ngân hàng:

- Nghĩa gốc: tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý các nghiệp vụ tiền tệ, tín dụng.

VD: Hôm nay mẹ đến ngân hang để gửi tiền tiết kiệm.

- Nghĩa chuyển: Kho lưu trữ những thành phần, bô phận cơ thể để sử dụng khi cần thiết, hay tập hợp các dữ liệu liên quan đến tới một lĩnh vực. được tổ chức để tiện tra cứu, sử dụng.

VD: Ngân hàng máu, ngân hàng đề thi, …

c. Sốt:

- Nghĩa gốc: tăng nhiệt độ cơ thể lên quá mức bình thường do bị bệnh.

Ví dụ: Nó bị sốt 40 oC.

- Nghĩa chuyển: ở trạng thái tăng đột ngột về nhu cầu, khiến hàng trở nên khan hiếm, giá tăng nhanh.

VD: Cơn sốt đất, cơn sốt xe, cơn sốt điện thoại…

d. Vua:

- Nghĩa gốc: Người đứng đầu nhà nước, đứng đầu toàn dân để cai trị trong thời phong kiến.

Ví dụ: Năm 1010 vua Lý Thái Tổ ra “Chiếu dời đô”

- Nghĩa chuyển: người được coi là nhất trong một lĩnh vực nhất định, thường là sản xuất, kinh doanh, nghệ thuật, thể thao.

VD: Vua bóng đá, vua ôtô… Danh hiệu này thường dùng cho phái nam.

Câu 5:

Từ "mặt trời" trong câu thơ thứ hai được sử dụng theo phép ẩn dụ. Tuy nhiên trường hợp này không phải nghĩa gốc phát triển thành nghĩa chuyển, cũng không phải ẩn dụ từ vựng. Đây là hiện tượng chuyển nghĩa tạm thời, chỉ có giá trị trong ngữ cảnh này, nó là ẩn dụ tu từ.

Bài viết gợi ý: