Soạn bài: TREO BIỂN

 

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

Câu 1:

Nội dung tấm biển đề treo ở cửa hàng: “ở đây có bán cá tươi”. Có ba yếu tố:

 • Yếu tố 1: “ở đây” → nói về địa điểm.
 • Yếu tố 2: “có bán” → nói về tính chất công việc giao dịch.
 • Yếu tố 3:
  • “cá” → nói về chủng loại mặt hàng.
  • “cá tươi” → nói về chất lượng mặt hàng.

Câu 2:

Có 4 ý kiến “góp ý” về cái biển đề ở cửa hàng bán cá:

 • Ý kiến 1: “Nhà này xưa quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải để biển bán cá tươi”

→ ý kiến này đề nghị bỏ chữ “tươi” → tức là bỏ mất thông báo về chất lượng mặt hàng – điều mà khách hàng quan tâm đầu tiên → tấm biển còn lại: “ở đây có bán cá”.

 • Ý kiến 2: “người ta chẳng lẽ ra hàng hoa mua cá hay sao mà phải đề ở đây”

→ ý kiến này đề nghị bỏ thêm từ “ở đây” tức là bỏ thêm mất một thông tin về địa điểm bán cá, thiếu địa điểm cụ thể, người mua sẽ rất lúng túng → tấm biển chỉ còn “có bán cá”.

 • Ý kiến 3: “Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là “có bán””.

→ Ý kiến này đề nghị bỏ thêm chữ “bán” → tức là bỏ mất thêm thông tin tính chất của hoạt động giao dịch. Người mua sẽ phân vân ở đây bán? Hay mua? Hay chế biến? → Tấm biển còn lại từ “cá”.

 • Ý kiến 4: “Chưa đi đến dầu phố đã ngửi mùi tanh, đến gần nhà thấy đầy cá, ai chẳng biết là bán cá, mà còn để biển làm gì nữa”

→ Ý kiến thứ tư, thì tấm biển đã bị “hết đời”.

Nhận xét: Cả 4 ý kiến góp ý đều vui vẻ chân tình, song các ý kiến của họ thiên về lối bắt bẻ chữ nghĩa không có cơ sở khoa học. Từ một tấm biển đầy đủ thông tin về các phương diện bị xóa dần, xóa dần và mất hẳn.

          Câu 3:

 • Chi tiết làm ta buồn cười đó là  thái độ của cửa hàng trước sự gió ý của mọi người. Cửa hàng không hề có suy nghĩ hay phản bác gì mà lại nhanh nhảu làm theo như một cái máy
 • Nhưng buồn cười nhất là hành động “cất đi cái biển” của cửa hàng, vô lý đến thế mà nhà hàng vẫn làm theo.

Câu 4: Ý nghĩa của truyện:

Truyện “treo biển” đã tạo nên tiếng vười vui vẻ, có ý nghĩa phê phán nhẹ nhàng những người thiếu sự bản lĩnh, thiếu suy nghĩ độc lập khi làm việc, cũng như khi nghe người khác góp ý, nhận xét.

Bài viết gợi ý: