Chi tiết đề thi

đề thi hay lắm

tranminhhieuhoc
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [132998] - [Loga.vn]

Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình:

Câu 2 [83004] - [Loga.vn]

Số A-vô-ga-đrô có giá trị bằng:

Câu 3 [82907] - [Loga.vn]

Hai xe lăn có khối lượng \({m_1} = 2kg;{m_2} = 3kg\) được đặt trên ray thẳng nằm ngang. Cho hai xe tương tác với nhau bằng cách đặt một lò xo được nén ở giữa chúng rồi nối bằng dây chỉ. Sau khi đốt dây chỉ đứt, xe một thu được vận tốc 4 m/s. Tốc độ mà xe hai thu được là:

Câu 4 [81180] - [Loga.vn]

Một vòng dây kim loại có đường kính 8cm được dìm nằm ngang trong một chậu dầu thô. Khi kéo vòng dây ra khỏi dầu, người ta đo được lực phải tác dụng thêm do lực căng bề mặt là \(9,{2.10^{ - 3}}N\). Hệ số căng bề mặt của dầu trong chậu là giá trị nào sau đây:

Câu 5 [81388] - [Loga.vn]

Phương trình vận tốc của chuyển động thẳng đều:

Câu 6 [123387] - [Loga.vn]

Chọn phương án đúng.

Câu 7 [83400] - [Loga.vn]

Một xe tải có khối lượng \(5\) tấn đang chuyển động trên đường nằm ngang có hệ số ma sát của xe với mặt đường là \(0,2\). Lấy \(g = 10{\rm{ }}m/{s^2}\). Độ lớn của lực ma sát là:

Câu 8 [102540] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không phải của khí lý tưởng:

Câu 9 [81368] - [Loga.vn]

Tại sao nước mưa lại không lọt qua lỗ nhỏ trên vải bạt, ô?

Câu 10 [82473] - [Loga.vn]

Hai lực đồng quy ${{\overrightarrow{F}}_{1}}$ và ${{\overrightarrow{F}}_{2}}$ hợp với nhau một góc $\alpha $, hợp lực của hai lực này có độ lớn là:

Câu 11 [131945] - [Loga.vn]

Tại sao người đi trên dây thường dang hai tay sang hai bên

Câu 12 [102963] - [Loga.vn]

Nhiệt lượng cần cung cấp cho \(0,5kg\) nước ở \({0^0}C\) đến khi nó sôi là bao nhiêu? Nếu biết nhiệt dung của nước là xấp xỉ \({4,18.10^3}J/\left( {kg.K} \right)\)

Câu 13 [126837] - [Loga.vn]

Có các tình huống sau:

+ Ô-tô đâm vào thanh chắn đường

+ Thủ môn bắt bóng

+ Gió đập vào cánh cửa

Nhận định nào sau đây là đúng về cặp “lực và phản lực” trong các tình huống trên:

Câu 14 [131969] - [Loga.vn]

Hai người cùng khiêng một thanh dầm bằng gỗ nặng, có chiều dài L. Người thứ hai khỏe hơn người thứ nhất. Nếu tay của người thứ nhất nâng một đầu thanh thì tay của người thứ hai phải đặt cách đầu kia của thanh một đoạn bằng bao nhiêu để người thứ hai chịu lực lớn gấp đôi người thứ nhất?

Câu 15 [96315] - [Loga.vn]

Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc \(\alpha \) là :

Câu 16 [83026] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ dài là \(5{\rm{ }}m/s\) và có tốc độ góc \(10{\rm{ }}rad/s\). Gia tốc hướng tâm của vật đó có độ lớn là:

Câu 17 [126928] - [Loga.vn]

Treo một vật vào lực kế thì lực kế chỉ 30N và lò xo lực kế dãn 3cm. Độ cứng của lò xo là

Câu 18 [83053] - [Loga.vn]

Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt?

Câu 19 [106023] - [Loga.vn]

Nếu vật được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc bằng \(4m/s\) thì vận tốc của vật khi chạm đất bằng bao nhiêu?

Câu 20 [81052] - [Loga.vn]

Chọn phương án đúng:

Câu 21 [83250] - [Loga.vn]

Một lò xo có độ cứng k đươc treo vào điểm cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng m, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nằm cân bằng, độ biến dạng của lò xo là:

Câu 22 [83484] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 23 [131985] - [Loga.vn]

Bán cầu đồng chất khối lượng \(150g\). Trên mép bán cầu đặt một vật nhỏ khối lượng \(6,5g\). Hỏi mặt phẳng của bán cầu sẽ nghiêng góc \(\alpha \) bao nhiêu khi có cân bằng. Biết rằng trọng tâm bán cầu ở cách mặt phẳng của bán cầu một đoạn \(\dfrac{{3R}}{8}\) (R - bán kính bán cầu)

Câu 24 [131970] - [Loga.vn]

Một tấm ván đồng chất tiết diện đều, dài \(L\) được bắc qua một con mương . Bỏ qua độ dài của phần tấm ván tựa lên hai bờ mương. Một người có trọng lượng bằng trọng lượng \(P\) của tấm ván đứng trên tấm ván cách đầu A một đoạn là \(\dfrac{L}{4}\) . Hai bờ mương chịu các áp lực \({F_A}\) và \({F_B}\) lần lượt là

Câu 25 [83390] - [Loga.vn]

Một vật trượt trên một mặt phẳng, khi tốc độ của vật tăng thì hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng:

Câu 26 [126921] - [Loga.vn]

Một lò xo bố trí theo phương thẳng đứng có gắn quả nặng khối lượng \(150g\). Khi quả nặng ở phía dưới thì lò xo dài \(37cm\), khi quả nặng ở phía trên thì lò xo dài \(33cm\). Biết gia tốc rơi tự do là $10m/{s^2}$. Tính độ cứng của lò xo

Câu 27 [131965] - [Loga.vn]

Người ta đặt một thanh đồng chất \(AB = 90cm\), khối lượng \(m = 2kg\) lên một giá đỡ tại O và móc vào hai đầu A, B của thanh hai trọng vật có khối lượng \({m_1} = 4kg\) và \({m_2} = 6kg\). Vị trí O đặt giá đỡ để thanh nằm cân bằng cách đầu A

Câu 28 [123933] - [Loga.vn]

Cùng một lúc tại hai điểm A, B cách nhau \(125{\rm{ }}m\) có hai vật chuyển động ngược chiều nhau. Vật đi từ A có vận tốc đầu \(4{\rm{ }}m/s\) và gia tốc là \(2{\rm{ }}m/{s^2}\), vật đi từ B có vận tốc đầu \(6{\rm{ }}m/s\) và gia tốc \(4{\rm{ }}m/{s^2}\) . Biết các vật chuyển động nhanh dần đều. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương hướng từ A đến B, gốc thời gian lúc hai vật cùng xuất phát. Hai vật gặp nhau tại vị trí cách A bao nhiêu?

Câu 29 [128009] - [Loga.vn]

Một xe có khối lượng 1 tấn chuyển động qua một chiếc cầu vồng lên với tốc độ \(10m/s\). Bán kính cong của cầu \(R = 50m\). Tìm áp lực của xe lên cầu tại nơi có bán kính cong hợp với phương thẳng đứng một góc \({30^0}\)

Câu 30 [82879] - [Loga.vn]

Hợp lực của 4 lực đồng quy như hình vẽ là:

Biết \({F_1} = 5N,{F_2} = 3N,{F_3} = 7N,{F_4} = 1N\)

Câu 31 [81394] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây là sai khi nói về sự đông đặc?

Câu 32 [123929] - [Loga.vn]

Cho đồ thị vận tốc – thời gian của một xe chuyển động trên đường thẳng. Gia tốc của xe trong khoảng thời gian \(5 \to 10s\) là:

Câu 33 [99763] - [Loga.vn]

Một ô tô A có khối lượng \({m_1}\) đang chuyển động với vận tốc \({\vec v_1}\) đuổi theo một ô tô B có khối lượng \({m_2}\) chuyển động với vận tốc \({\vec v_2}\). Động lượng của xe A đối với hệ quy chiếu gắn với xe B là :

Câu 34 [130089] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng.

Câu 35 [126839] - [Loga.vn]

Một lực có độ lớn \(2N\) tác dụng vào một vật có khối lượng \(1kg\) lúc đầu đứng yên. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian \(2s\) là:

Câu 36 [99861] - [Loga.vn]

Một khẩu súng có khối lượng \(50kg\) bắn đạn theo phương ngang. Khối lượng của đạn là \(2kg\), vận tốc khi rời nòng là \(500m/s\). Sau khi bắn, súng giật lùi một đoạn \(50cm\). Công của lực hãm có giá trị là:

Câu 37 [83340] - [Loga.vn]

Một bình cầu thể tích \(45c{m^3}\) chứa khí lí tưởng được nối với một ống khí hình trụ tiết diện \(0,1c{m^2}\) một đầu được chặn bởi giọt thủy ngân. Ở nhiệt độ \({20^0}C\) chiều dài cột khí trong ống là \(10cm\), xác định chiều dài của cột không khí trong ống khi nhiệt độ tăng đến \({25^0}C\) biết rằng áp suất của khí quyển là không đổi.

Câu 38 [82472] - [Loga.vn]

Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có độ lớn F1 và F2 thì hợp lực F của chúng luôn có độ lớn thỏa mãn hệ thức:

Câu 39 [83435] - [Loga.vn]

Có lực hướng tâm khi:

Câu 40 [83496] - [Loga.vn]

Một quả bóng khối lượng $0,5 kg$ đang nằm yên thì được đá cho nó chuyển động với vận tốc $30 m/s$. Xung lượng của lực tác dụng lên quả bóng bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook