Chi tiết đề thi

Sóng Anhs Sáng

hoangthienduong333
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [39315] - [Loga.vn]

Hai sóng kết hợp (là hai sóng sinh ra từ hai nguồn kết hợp) có

Câu 2 [45484] - [Loga.vn]

Một tia sáng Mặt Trời từ không khí được chiếu lên bề mặt phẳng của một tấm thủy tinh trong suốt với góc tới i = 60o. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng Mặt Trời biến thiên từ 1,414 đến 1,732. Góc hợp bởi giữa tia khúc xạ đỏ và tia khúc xạ tím trong thủy tinh là

Câu 3 [46008] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là ${{\lambda }_{1}}$ và ${{\lambda }_{2}}$ . Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của ${{\lambda }_{1}}$ trùng với vân sáng bậc 10 của ${{\lambda }_{2}}$ . Tỉ số ${{\lambda }_{1}}/{{\lambda }_{2}}$ bằng

Câu 4 [52377] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn quan sát là 1,14 mm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng 5,7 mm có

Câu 5 [47833] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp cùng pha và cách nhau AB = 20 cm. Khoảng cách giữa điểm cực đại và cực tiểu liên tiếp trên đoạn nối hai nguồn là 1,5 cm. Gọi I là trung điểm của AB, vẽ đường tròn đường kính AI. Số điểm cực đại nằm trên đường tròn đó là

Câu 6 [47851] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ . Trên màn quan sát tại điểm M có vận sáng bậc 4. Lần lượt tăng rồi giảm khoảng cách giữa hai khe một đoạn \[\Delta a\] sao cho vị trí vân trung tâm không thay đổi thì thấy M lần lượt có vân sáng bậc 5 và bậc k. k nhận giá trị nào sau đây : 

Câu 7 [45508] - [Loga.vn]

Một người thợ săn cá nhìn con cá dưới nước. Cá cách mặt nước 40 cm. Chiết suất của nước là \[\frac{4}{3}\]. Ảnh của con cá cách mặt nước gần bằng

Câu 8 [46799] - [Loga.vn]

Hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối là quang phổ

Câu 9 [45659] - [Loga.vn]

Điôt bán dẫn có tác dụng

Câu 10 [47709] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu ánh sáng trắng có bước sóng 380 nm đến 760nm. Trên màn quan sát , tồn tại vị trí mà tại đó có đúng năm bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng à 540nm, 630nm ,\[{{\lambda }_{1}},{{\lambda }_{2}},{{\lambda }_{3}}\].Giá trị nhỏ nhất trong ba bức xạ còn lại là  

Câu 11 [35683] - [Loga.vn]

Một bể nước sâu 1m. Một chùm tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước dưới góc tới i sao cho sin i = 0,6. Chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,331 và 1,345. Để hai vệt sáng đỏ và tím ở đáy bể hoàn toàn tách rời nhau thì độ rộng của chùm sáng không vượt quá giá trị nào sau đây?

Câu 12 [47415] - [Loga.vn]

Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc có bước sóng trong chân không là l = 0,60 mm. Xác định chu kì, tần số của ánh sáng đó. Tính tốc độ và bước sóng của ánh sáng đó khi truyền trong thủy tinh có chiết suất n = 1,5.

Câu 13 [56082] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe không đổi. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D thì khoảng vân trên màn hình là 1mm. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát lần lượt là (D -$\Delta $D) và (D + $\Delta $D) thì khoảng vân trên màn tương ứng là i và 2i. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là (D + 3$\Delta $D) thì khoảng vân trên màn là

Câu 14 [14820] - [Loga.vn]

Một tia sáng truyền từ không khí vào môi trường thủy tinh có chiết suất tuyệt đối \[n=\sqrt{3}\] dưới góc tới 60o, coi không khí có chiết suất tuyệt đối là 1. Góc khúc xạ có giá trị là

Câu 15 [36362] - [Loga.vn]

Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100 cm. tính độ tụ của kính phải đeo sát mắt để có thể nhìn vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết:

Câu 16 [46950] - [Loga.vn]

Một kính thiên văn quang học gồm vật kính và thị kính là các thấu kính hội tụ có tiêu cự lần lượt là 1,2 m và 6 cm. Một người mắt không có tật, quan sát một thiên thể ở rất xa bằng kính thiên văn này trong trạng thái mắt không điều tiết có góc trông ảnh là 5’. Góc trông thiên thể khi không dùng kính là

Câu 17 [39553] - [Loga.vn]

Một nguồn sóng có phương trình u0 = 6cos(ωt) cm tạo ra sóng cơ lan truyền trong không gian. Phương trình sóng của phần tử môi trường tại điểm nằm cách nguồn sóng đoạn d là \[u=6\cos \left[ 2\pi \left( \frac{t}{0,5}-\frac{d}{5} \right) \right]\] cm, với d có đơn vị mét, t có đơn vị giây. Tốc độ truyền sóng có giá trị là

Câu 18 [46716] - [Loga.vn]

Cho tốc độ ánh sáng trong chân không là c. Theo thuyết tương đối, một vật có khối lượng nghỉ $m_0$ chuyển động với tốc độ v thì nó có khối lượng động (khối lượng tương đối tính) là

Câu 19 [32542] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, từ hai khe đến màn là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng \[{{\lambda }_{1}}=\text{ }450\] nm và \[{{\lambda }_{2}}=\text{ }600\] nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

Câu 20 [32763] - [Loga.vn]

Vật sáng là một đoạn thẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính mỏng cho ảnh cùng chiều vật và có độ cao bằng 0,5AB. Dịch vật ra xa thấu kính thêm một đoạn 9 cm thì ảnh dịch một đoạn 1,8 cm. Tiêu cự của thấu kính bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook