Chi tiết đề thi

thùy dương thu tu thuc hien phép tính

inminhhien
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(1)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54918] - [Loga.vn]

Cho x- (-15) = 15 + 8 , số x bằng:

Câu 2 [54917] - [Loga.vn]

Trong các số -1 ; -100 ; -12 ; -248 số nào lớn nhất ?

Câu 3 [54923] - [Loga.vn]

Hai tia đối nhau là:

Câu 4 [54909] - [Loga.vn]

Tập hợp E các chữ số của số 1008 là:

Câu 5 [54911] - [Loga.vn]

Kết quả của phép tính ${{7}^{2}}:{{7}^{0}}$ bằng:

Câu 6 [54925] - [Loga.vn]

Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 2cm , ON = 6cm. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

Câu 7 [54916] - [Loga.vn]

BCNN (10,11) là:

Câu 8 [54919] - [Loga.vn]

Số đối của 8 là :

Câu 9 [54907] - [Loga.vn]

Cho tập hợp $A=\left\{ 2;4;5 \right\}$ khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 10 [54922] - [Loga.vn]

Kết quả của phép tính (+22) + (-12) + $\left| -5 \right|.2$ bằng:

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

2

0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

số nào lớn nhất ?////

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook