A là muối natri một axit hữu cơ đơn chức, B là muối Na một axit hữu cơ 2 chức. Đem 5,42 gam hỗn hợp X( gồm A và B ) trộn với NaOH rắn lấy vừa đủ, cho thêm 2,08 gam CaO làm chất xúc tác thì thu đc 1 hỗn hợp Y. Nung Y trong môi trường không có Oxi, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc 1,12 lít khí CH4(đktc) và còn lại m gam chất rắn Z. Tính m.

user-avatar

Để thu được CH4 thì A là CH3COONa (a mol) và B là CH2(COONa)2 (b mol)

—> 82a + 148b = 5,42

nCH4 = a + b = 0,05

Giải hệ tính a, b. Dựa vào phản ứng tính nNaOH.

m = 5,42 + mNaOH + mCaO – mCH4


Các câu hỏi liên quan