Cho 4 mẫu vụn đồng vào 4 lọ dung dịch NaNO3 ; NaOH ; AgNO3 ; HCl thì chỉ thấy 1 lọ xuất hiện kết tủa màu trắng. Giải thích hiện tượng

Anh chị lớp lớn cho em hỏi cái đề này nó đúng chưa ạ? Nếu đúng anh chị có thể chỉ hộ em 1phát, giải thích vì sao nó kết tủa và 3 chất còn lại vì sao không? Hoá 8. Nếu giải được em cảm ơn nhiều ^^

user-avatar

Cu chỉ phản ứng với AgNO3:

Cu + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag

Ag sinh ra là chất rắn màu trắng

Các dung dịch còn lại đều không phản ứng với Cu.


Các câu hỏi liên quan