nhúng hai thanh kim loại Zn và Fe cùng vào một dung dịch CuSO4 thu được dung dịch trong đó số mol của muối ZnSO4 bằng 2.5 lần số mol của FeSO4 . Khối lượng của Cu bám vào thanh Zn là a(g) và thanh Fe là b(g). So sánh a và b

user-avatar

nZn2+ = 2,5nFe2+

—> nCu bám vào Zn = 2,5nCu bám vào Fe

—> a = 2,5b


Các câu hỏi liên quan