Dẫn 8,96 lít khí CO (đktc) qua ống sứ chứa 38,4 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO, Fe2O3 và Fe. Sau một thời gian thu được rắn X và hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 9. Hòa tan hết rắn X trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch Z và hỗn hợp khí gồm 0,12 mol khí NO và 0,06 mol khí N2O. Cô cạn dung dịch Z, sau đó nung đến khối lượng không đổi thu được 48,0 gam rắn. Số mol HNO3 phản ứng là.

user-avatar

Không có NH4NO3, đề tự chế nên không kín kẽ.

ad ơi xem hộ em với ạ

nCO=0,4 mol

có hh khí Y có tỉ khối với He=9

=> 2 khí đó là CO2 và CO

nCO2=nCO=0,2 mol

=> nO pư =0,2 mol

gọi số mol O trong hh ban đầu là c, nFe trong hh ban đầu là a, số mol Mg là b

ta có 56a+24b+16c=38,4 (1)

160a+40b=48 (2)

3a+2b=2.(c-0,2)+3.0,12+0,06.8 (3)

từ 1 ,2,3 => a=0,076;b=0,896,c=0,79

=> tổng nHNO3 =3.0,076+2.0,896+2.0,79+0,12+2.0,06=3,84 mol

ay


Các câu hỏi liên quan