cho hh 3,92g X gồm MgO,FeO,CuO td vs CO thu được c.rắn và hh khí Z(klg hh khí Z tăng so với hh ban đầu là 0,64g) cho Y td vs HNO3 thu được 0,03 mol NO.%mFeO trong hh ban đầu

user-avatar

a, b, c là số mol MgO, FeO, CuO

mX = 40a + 72b + 80c = 3,92

nO = b + c = 0,64/16

ne = 3b + 2c = 3nNO


Các câu hỏi liên quan