Bà Bi-gô trồng bắp cải trên một mảnh vườn hình vuông, các cây bắp cải được trồng cách đều nhau theo các hàng cột . Bà nói với cô Me-ry là năm nay, mảnh đất ấy có kích thước lớn hơn ( vẫn là hình vuông, và các cây bắp cải vẫn cách đều nhau như trước ) nên bà thu hoạch hơn năm ngoái 211 cây bắp cải. Hỏi năm nay bà Bi-gô trồng bao nhiêu cây bắp cải


Các câu hỏi liên quan