Bài 4 :  Cho hình chữ nhật ABCD, gọi M là trung điểm của BC, AM cắt CD tại E.Chứng minh tứ giác ABEClà hình bình hành   chứng minh C là trung điểm của DEQua D vẽ đường thẳng song song với BE, cắt BC tại I. Chứng minh tứ giác BEID là hình thoi. Gọi O là giao điểm của Ac và BD; K là trung điểm của IE. Chứng minh rằng: C là trung điểm của OK.

user-avatar

sao mà AM cắt CD đc bạn tứ giác là hình ko có cặp cạnh nào cùng nằm trên một bờ mặt phẳng


Các câu hỏi liên quan