BÀI LÀM

1- Tóm tắt tin Đàn ông cũng thích làm đẹp lần lượt bằng 5 câu, 4 câu, 3 câu, 2 câu và 1 câu. Sau đây là một vài đoạn thông tin mà chúng ta có thể tóm tắt như sau: 
a) Đàn ông Pa-pua Niu-ghi-nê rất thích làm đẹp (1). Họ dành thời gian trong ngày để trang điểm và tìm kiếm các bộ lông chim. (2). Người nào cũng chú ý chăm sóc mái tóc nên thường lui tới các trường dạy làm tóc giả. (3). Họ luôn đội đầu và dùng thuốc dưỡng tóc, cuộn tóc bằng các khúc tre nhỏ. (4). Khi tóc đã tròn trịa đẹp như một cái nấm khổng lồ, họ mới bứng ra khỏi đầu để trở thành một vật trang sức.(5).

b) Đàn ông Pa-pua Niu-ghi-nê rất thích làm đẹp, nhất là chăm sóc bộ tóc. (1). Họ dành nhiều thời gian trong ngày sử dụng cho việc gội đầu, xức thuốc dưỡng tóc và tìm các bộ lông chim. (2). Khi tóc đã hình thành như một cái nấm khổng lồ, họ mới bứng ra khỏi đầu làm một vật trang sức (3). 
(c) Đàn ông Pa-pua Niu-ghi-nê thích làm đẹp và họ coi bộ tóc là vật trang sức đáng yêu nhất. (1). 

Bài viết gợi ý: