SOẠN BÀI :

CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ ( tiếptheo)

 

I. CÂU THIẾU CẢ CHỦ NGỮ LẪN VỊ NGỮ

1. Chỉ ra chỗ sai trong những câu dưới đây và nêu lên cách chữa:

a) Mỗi khi đi qua cầu Long Biên.

b) Bằng khối óc sáng tạo và bàn tay lao động của mình, chỉ trong vòng sáu tháng.

 

Trá lời:

 

Câu a và b đều thiếu chủ ngữ và vị ngữ

a) Mỗi khi đi qua cầu Long Biên (Đây thành phần trạng ngữ )

Sửa lại  : Thêm chủ ngữ và vị ngữ như sau ;

- Mỗi khi đi qua cầu Long Biên, tôi đều say mê ngắm nhìn những màu xanh mướt mắt của bãi mía, bãi dâu, bãi ngô, vườn chuối.

 

b) Bằng khối óc sáng tạo và bàn tay lao động của mình, chỉ trong vòng sáu tháng. ( Câu b có 2 trạng ngữ chưa thành 1 câu hoàn chỉnh )

Sửa lại :

 Bằng khối óc và bàn tay lao động của mình, chỉ trong một thời gian ngắn anh Hà đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

 

II. CÂU SAI VỀ QUAN HỆ NGỮ NGHĨA GIỮA CÁC THÀNH PHẦN CÂU

 

1. Cho biết mỗi bộ phận in đậm trong câu sau nói về ai?

Hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa, ta thấy dượng Hương Thư ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh, hùng vĩ.

2. Câu văn này sai như thế nào? Nêu cách sửa.

 

Trả lời:

 

1. Sắp xếp câu như trên cho làm cho người đọc chỉ hiểu phần in đậm trước dấu phấy “Hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa” ở đây  miêu tả hành động của chủ ngữ trong câu “ta:. Vìvậy, đây là câu sai về mặt nghĩa.

2. Chữa lại như sau:

Ta thấy dượng Hương Thư, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa, ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ Trường Sơn oai linh, hùng vĩ.

 

III. LUYỆN TẬP

 

1. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:

a) Năm 1945, cầu được đổi tên thành cầu Long Biên.

b) [...] Cứ mỗi lần ngẩng lên nhìn bầu trời Hà Nội trong xanh, lòng tôi lại nhớ những năm tháng chống đế quốc Mĩ oanh liệt và oai hùng.

c) Đứng trên cầu, nhìn dòng sông Hồng đỏ rực nước cuồn cuộn cháy với sức mạnh không gì ngăn nổi, nhấn chìm bao màu xanh thân thương, bao làng mạc trù phú đôi bờ, tôi cảm thấy chiếc cầu như chiếc võng đung đưa, nhưng vẫn dẻo dai, vững chắc.

 

Trả lời:

1.

a,

Chủ ngữ

Năm 1945 , cầu

Vị ngữ

Được đổi tên thành cầu Long Biên

 

b,

Chủ ngữ

Cứ mỗi lần…..trong xanh

Vị ngữ

Lại nhớ những năm tháng ….oai hùng

 

c,

Chủ ngữ

Đứng trên cầu …..,tôi

Vị ngữ

Cảm thấy ….vững chắc

 

2. Hãy viết thêm chủ ngữ và vị ngữ phù hợp để tạo thành câu hoàn chỉnh.

a) Mỗi khi tan trường……..

b) Ngoài cánh đồng, ……..

c) Giữa cánh đồng lúa chín,……...

d) Khi chiếc ô tô về đến đầu làng,……..

Trả lời:

 

a) Mỗi khi tan trường, em thường về nhà ngay để phụ giúp mẹ việc nhà

b) Ngoài cánh đồng, những bác nông dân đang gặt lúa

c) Giữa cánh đồng lúa chín, cánh cò bay lượn

d) Khi chiếc ô tô về đến đầu làng, những đứa trẻ con chạy ra chơi đùa

 

3. Hãy chỉ ra chỗ sai và nêu cách trong các câu sau đây

a) Giữa hồ, nơi có một toà tháp cổ kính.

b) Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, một dân tộc anh hùng.

c) Nhằm ghi lại những chiến công lịch sử của quân và dân Hà Nội bảo vệ cây cầu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

 

Trả lời:

a) Giữa hồ, nơi có một toà tháp cổ kính.

Câu a thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ.

-  Sửa lại : thêm Chủ ngữ - Vị ngữ

 Giữa hồ, nơi có một toà tháp cổ kính, một chú rùa nổi lên.

 

b) Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, một dân tộc anh hùng.

-  Thiếu chủ ngữ và vị ngữ

-   Cách sửa lại :

 Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm, dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

 

c) Nhằm ghi lại những chiến công lịch sử của quân và dân Hà Nội bảo vệ cây cầu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

-  Thiếu chủ ngữ và vị ngữ

-  Sửa lại: Chúng ta đã dựng bia ghi công ,……..

 

4.  Các câu sau đây sai chỗ nào? Nên chữa như thế nào?

a) Cây cầu đưa những chiếc xe vận tải nặng nề vượt qua sông và bóp còi rộn vang cả dòng sông yên tĩnh.

b) Vừa đi học về, mẹ đã bảo Thuý sang đón em. Thúy cất vội cặp sách rồi đi ngay.

c) Khi em đến cổng trường thì Tuấn gọi em và được bạn ấy cho một cây bút mới.

 

Trả lời:

a) Cây cầu đưa những chiếc xe vận tải nặng nề vượt qua sông và bóp còi rộn vang cả dòng sông yên tĩnh.

-  Lỗi dùng từ : cây cầu không thể bóp còi rộn vang

-   Sửalại :

    Cây cầu đưa những chiếc xe vận tải nặng nề vượt qua sông và còi xe rộn vang cả dòng sông yên tĩnh.

 

b) Vừa đi học về, mẹ đã bảo Thuý sang đón em. Thúy cất vội cặp sách rồi đi ngay.

-  Lỗi: Phần vị ngữ được đặt sai vị trí.

- Sửa lại:

Thúy vừa đi học về, mẹ đã bảo sang đón em.

 

c) Khi em đến cổng trường thì Tuấn gọi em và được bạn ấy cho một cây bút mới.

- Lỗi: Thiếu chủ ngữ.

- Sửa thành: Khi em đến cổng trường thì Tuấn gọi em và em được bạn ấy cho một cây bút mới.

Bài viết gợi ý: