cchỉ đc dùng KL hãy phân biệt các dd sau:

Hcl, KOH, Ba(NO3), CuSO4, NaCl,

user-avatar

Dùng 1 trong các kim loại Na, K, Ca, Ba là được.


Các câu hỏi liên quan